OvenhEERLIJcK, voor al uw Ambachtelijk worstenbrood in
Tilburg en Omstreken